Dr Ljiljana Krneta

IZAZOVI SADAŠNJOSTI I VIZIJE BUDUĆNOSTI

Encouraging the Emotional Competence of Students in School

DR. Ljiljana Krneta & Emina Simunic

AVAILABLE NOW

Biografija

Bibliografija

Mediji

Konferencije i kongresi

Udruženje "Zajedno u Evropu"

Holistički pristup obrazovanju

Kliknite na sliku ispod da biste preuzeli elektronsku verziju zbornika

PODRŠKA DAROVITIM – POKRENI PROMJENU, zbornik rezimea

IZAZOVI SADAŠNJOSTI I VIZIJE BUDUĆNOSTI, zbornik rezimea