Obrazovanje

Dr. Ljiljana Krneta
Međunarodna nagrada : 3.juli, 2018. Univerzitet Paris Descartes, Pariz , Francuska

2010. Doktorat “ Osobine učenika i percepcija radne efikasnosti nastavnika”, Univerzitet Istočno Sarajevo, Filozofski fakultet, Pale

1999. Magisterijum “Psiho-socijalni faktori kao determinanta uspjeha učenika u školi”, Univerzitet Srpsko Sarajevo, Filozofski fakultet, Pale

1977.  Filozofski fakultet, odsjek za pedagogiju i psihologiju, Univerzitet u Sarajevu

1973.  Gimnazija “Mahmut Bušatlija” Bugojno, BiH

Akademsko zvanje: docent dr. uža naučna oblast Opšta psihologija, 

Nezavisni Univerzitet, Banja Luka


RADNO ISKUSTVO:

OS 16 Maj, Prijedor,

OS Ranko Šipka, Banja Luka,

OS Jovan Cvijić,  Banja Luka,

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Banja Luka,

Poliklinika-Savjetovalište za djecu i mlade, Banja Luka.

AKADEMSKA KARIJERA:

Učiteljski fakultet, Univerzitet Beograd,

Nezavisni Univerzitet Banja Luka,

Univerzitet Banja Luka-Fakultet političkih nauka i Akademija Umjetnosti