Holistički pristup obrazovanju

 • Cjelovit i sveobuhvatan pristup kvalitetenom obrazovanju i vaspitanju iz ugla moderne

 • Naučni pristup-teorijsko-filozofske paradigme, experimentalna i survey istraživanja, studiju slučaja

 • Nova znanja o motivaciji, emocijama, emocionalnoj inteligenciji, kreativnosti, samopoštovanju, nagrađivanju darovitih i drugih učenika

 • Različiti pristupi u vaspitanju i obrazovanju-vaspitni stilovi, komunikacija dijete-vaspitač, učenik- nastavnik, stimulativna sredina obogaćena pozitivnim emocijama

 • Odrasli-roditelj, vaspitač, učitelj, nastavnik ključni nosioci uspješne komunikacije rasta i razvoja svakog pojedinca

 • Novo razmišljanje-rezulati istraživanja u svijetu i kod nas,  upućuju na OPREZ ili kontarprudiktivan efekat

 • Modernizacija i demokratizacija vaspitno-obrazovnog sistema temelji se na kompleksnom razumijevanju savremenih teorija učenja i razvoja, cjelovitom pristupu kvalitetnog obrazovanja, koji je u funkciji optimalnog razvoja djeteta i učenika

 • Usvajanje novih znanja i iskustava, podstiče interakciju između djece, mladih i odraslih, istovremeno obogaćujući jedinstven komunikacijski odnos, zasnovan na vezama ljubavi , slobode i radoznalosti.


Iz navedenih i drugih posebnih razloga oformljena je fb stranica Holistički pristupi obrazovanju, kako bismo mogli podijeliti određena iskustva i znanja, o aktivnostima, koje su bile organizovane tokom godina, unutar Udruženja Zajedno u Evropu, Banja Luka.


Kroz nekoliko projekata: Krneta, Lj. I Simunić, E.(2012-2014) „Emocionalna kompetentnost darovitih učenika u školi“ realizovali smo survey istraživanje, na uzorku od 480 učenika osnovnih škola u BiH i Hrvatskoj.

Empirijskom istraživanju prethodila je edukacija svih učesnika u domenu emocionalno-socijalnih vještina i načina realizacije, kao i informisanje roditelja i učenika o njihovim obavezama.

Rezultati istraživanja saopšteni su u Vršcu, na Međunarodnom naučnom skupu, u Vršcu (2012-2013).

Podsticanje emocionalne kompetentnosti darovitih učenika u školi“ Zbornik 18, Metodološki problemi istraživanja darovitosti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, „M.Pavlov“ Vršac i Univerzitet „A.Vlajku“ Arad, Rumunija, 201-214.


Takođe, dio rezultata istraživanja saopšten je na 20 godišnjoj Konferenciji hrvatskih psihologa sa međunarodnim učešćem, HPD, u Dubrovniku, 2012.

Krneta-Simunić, „Emocionalna kompetentnost učenika-paradigma savremenog pristupa odgojno-obrazovnog rada, Knjiga Sažetaka“, 20 godišnja konferencija hrvtaskih psihologa sa međunarodnim učešćem, Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, Dubrovnik.


Na naučno-stručnim Međunarodnim konferencijama MiB-a, i MiB EDU, 2016, 2017. godine u Ljubljani, kroz plenarna predavanja i radionice, predstavljeni su kreativni pristupi –holistički pistupi obrazovanju i to:
 • Krneta, Lj. (2016) Nove paradigme – holistički pristup kreativnosti djece predškolskog uzrasta, Zbornik-Nadarjeni i talentirani predškolski otrok - IX Mednarodnа strukovnа konferencа vzgojiteljev v vrtcah (Slovenija, Nizozemska, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina i Češka), Ljubljana, Mib d.o.o. i MIB EDU , 2016:18-28
 • Krneta, Lj. (2016) Kreativnost u školi-produkt savremenog i (ili)tradiconalnog obrazovanja - Zbornik „Praktične strategije v OPB“- X jubilarna mednarodna strukovna konfernca učiteljev podaljšenoga bivanja (Slovenija, BiH i Njemačka)
 • Krneta, Lj. (2016) Relationship between intellectual abilities of students and perception of work, Efficiency of teachers, 15 International Conference Talents in Motion, Encuraging the Gifted in the Context of intercultural exchange, Book Abstracts, Vienna

ECHA NEWS - Krneta, Lj. (2016) Gifted in the Eyes of Others, ECHA NEWS, Bosnia and Herzegovina, vol.30.no. 2 ECHA News, autumn, 2016.

Krneta, Lj. (2017) Perception of students on Innovative in Creative school, APSTRACTS ICIE (6)-15 International Conference „ Exsellence, Innovation-Creativity and Basic - Higer Education Psychology, July 3-5, Lisabon, Portugal

Krneta,Lj.(2018) Psihološka priroda motivacije u osnovi nove paradigme učenja, Zbornik Rezimea, 23 Naučni skup „ Darovitost i kreativni pristupi učenju“, Visoka škola strukovnih studija M.Pavlov, Vršac i Univerzitet A.Vlajku, Arad, Rumunija

Krneta, Lj.(2018) „Research Visual Observation and Creativity trough Interactive Learning“- Book Summary 16 ICIE-Universite Paris Descartes, Pariz, Francuska


Krneta Lj.(2018) Vizuelno opažanje i kreativnost-jedinstvo slike i pojma, Zbornik Rezimea, 24 Naučni skup „Dostignuća i perspektive u orazovanju darovitih“, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača M.Palov, Vršac i Univerzitet A.Vlajku, Arad, Rumunija


Krneta Lj.(2018) Paradigme savremenog obrazovanja - Kreativnost, Darovitost, Komunikacija istraživanja u Bosni i Hercegovini, Zbornik Rezimea Darovitost,edukacija darovitih, Inovacije i Kreativnost u obrazovanju i psihologiji“, Međunarodna konferencija u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, 25-27.10.2018.


Banja Luka (23-25.10.2018) Trening EPoC-Test potencijalne kreativnosti, hotel Bosna Banja Luka, voditelj prof. dr Taisir Subhy Yamin, ICIE, organizator Udruženje „Zajedno u Evropu“, Banja Luka


Krneta, Lj.(2019) Krneta, Lj.(2020) Perceived Changes in and Life Satisfacto among the Gifted, Herzog, J.(ed) Contemporary Aspects of Giftedness, Verlag Dr Kovač, Hamburg,2020.,169-181.


Krneta, Lj.(2019.) Holistički pristup obrazovanju darovitih-istraživanja i dobre prakse, 1.međunarodna konferencija „Rad sa visokomotiviranim učenicima“Evropski centar za darovite, Centri izvrsnosti Varaždinske županije


Krneta, Lj.(2019) Paradigme savremenog obrazovanja - Kreativnost, Darovitost, Komunikacija-istraživanja u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova „Darovitost,edukacija darovitih, inovacije i kreativnost u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i psihologiji“, Excellence,Education of the Gifted, Innovation et creativity in eduaction and psychology Krneta, D.(ed), Grafid d.o.o. & Udruženje Zajedno u Evropu“, Banja Luka,100-113.


Krneta, Lj.(2019) TOWARDS CREATIVITY – THROUGH VISUAL PERCEPTION OF UNIQUENESS OF PICTURES AND WORDS, ECHA-Tematic conference of Cretivity, Books apstracts, I ECHA, Dubrovnik


Mnogobrojne aktivnosti Udruženja Zajedno u Evropu su predstavljene u više emisija JS RTRS-radija u emisijama jutarnjeg programa, naučno-obrazovnih emisija, Kvadrat na znanje, Studiorum, emisije posvećene roditeljstvu, zatim u emisijama ATV i štapmanih medija.

Navedene aktivnosti predstavljaju dio jedne cjeline putem kojih gradimo sliku holističkog pristupa kvalitetnom obrazovanju, u kojima pažnju poklanjamo djeci i mladim ljudima, ali i njihovim roditeljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima, bez kojih bi optimalan rast i razvoj bio nepotpun, u određenoj kulturnoj sredini.
Mediji imaju važnu ulogu u podizanju svijesti o kvalitetnom obrazovanju: JS RTRS, ATV, HAJAT, radio i tv POLITIKA, Beograd, ECHA NEWS, Beč, UČITELJ, Ljubljana itd.

Posebnu podršku održavanju Međunarodne konferencije (2018) i Treninga EPoC, u Banjoj Luci, dobili smo od predsjednika Akademije nauka i Umjetnosti, akademika prof. dr Rajka Kuzmanovića, koji je primio delegaciju Međunarodne konferencije. https://www.anurs.org/lat/news/n386

Predsjednik ANURS-a primio učesnike Prve međunarodne konferencije „Darovitost, edukacija darovitih, inovacije i kreativnost u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i psihologiji“

26.10.2018.
Učesnici Prve međunarodne konferencije „Darovitost, edukacija darovitih, inovacije i kreativnost u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i psihologiji“ posjetili su Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske 26. oktobra 2018. godine, gdje ih je primio predsjednik akademik Rajko Kuzmanović.
Predsjednik ANURS-a akademik Rajko Kuzmanović upoznao je učesnike Konferencije sa osnovnim ciljevima i zadacima Akademije, kao i konkretnim aktivnostima koje Akademije provodi u izdavačkoj djelatnosti, organizaciji skupova, međunarodnoj saradnji i radu na naučnoistraživačkim projektima. Predsjednik Kuzmanović izrazio je zadovoljstvo što su se u Banjoj Luci okupili naučnici iz svih zemalja iz okruženja kako bi zajedno tražili načine i rješenja za postizanje izvrsnosti u obrazovanju i podsticaju darovite i kreativne djece u nastavnom procesu na svim nivoima.
Dr Ljiljana Krneta, predsjednik Udruženja „Zajedno u Envropu“ i predsjednik Organizacionog odbora Konferencije, zahvalila se na prijemu i rekla da će u narednom periodu i Akademija biti konsultovana oko aktivnosti koje se provode u ovoj oblasti.
Prijemu su prisustvovali i prof. dr Taisir Subi Jamin, generalni direktor Međunarodnog centra za inovacije iz Ulma, akademik Grozdanka Gojkov iz Beograda, prof. dr Svetlana Kurteša sa Kembridž univerziteta, prof. dr Mojca Juriščević sa Univerziteta u Ljubljani, prof. dr Ljupče Keverski sa Univerziteta Sv. Kliment iz Makedonije, prof. dr Darko Lončarić i prof. dr Jasna Arrigoni sa Univerziteta u Rijeci, docent Jelena Prtljaga iz Vršca, prof. dr Aleksandar Stijanović sa Univerziteta u Beogradu, te učesnici iz SAD, Norveške i drugih zemalja.


U radu prve Međunarodne konferencije „Darovitost, edukacija darovitih, Inovacije i Kreativnost u obrazovanju i psihologiji“, održane u Banjoj Luci, BiH (25-27.10.2018), predstavljeni su „Mladi talenti“.

Jovana Kurbalija je predstavila svoje stvaralaštvo primjerom, kako bi mladi i talentovani pojedinci mogli koristiti njeno iskustvo.

Učesnica je Treninga EPoC-Testa potencijalne kreativnosti i Međunarodne konferencije i službeni prevodilac ova dva važna događaja.

JOVANA KURBALIJA , iz Banja Luke, BiH

MEDICINSKI FAKULTET, UNIVERZITET BANJA LUKA

BIOGRAPHY

My name is Jovana Kurbalija. I was born on third of October, year 1999 in Banja Luka.

I attended simultaneously “Zmaj Jova Jovanović“ Elementary School and “Vlado Milošević” Primary Music School, after which I attended Medical High School, major Physiotherapist.

I have continued my education in Faculty of Medicinal Sciences in Banja Luka, major Medicinal laboratory diagnostician.

I was an active member of the First International Conference “Giftedness, Education of the Gifted, Innovations and Creativity In Elementary And High Education And Psychology” as well as the EPoC – Test Of Potential Creativity Training in the time period from 23rd until 25th of October 2018. I was also an official English translator for the
Training and the Conference. He is a member of the Association Together for Europe, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.

I spent my entire childhood dreaming about artistic life. My talent and disposition towards the arts was groomed and polished since elementary school. I’m mostly adapt in visual arts, though I’m no stranger to music and literary arts. My love for arts came from my father who is musically talented as well and is surrounded by artists of different backgrounds and specialties.

I enjoyed a certain company that inspired and supported my artistic development and I presume that is the main reason for the love and passion I feel towards this discipline.

I hope that my future is the one in which my work is acknowledged, understood and felt to a certain degree by other people and also, a reason for positive change in my surroundings.

SHORT REVIEW OF MY WORK

Taking into account that I’ve been practicing my arts for a relatively short time, I can name but a few of my accomplishments.

I’ve painted over twenty canvas paintings and several dozen of sketches on paper.

I display and promote my visual artwork via Instagram under pseudonym Little Fox Art.

As for my literary work, I’ve written several short stories in English, so called fanfictions.

These kinds of work helped me develop my style of writing and I’ve had them uploaded on FanFiction.net web-page (Destiny Unraveled; Destiny Unraveled – Dragon Crisis;
Destiny Unraveled - CODEX). I’m currently writing an original piece titled Lost which I will upload on Wattpad.

Also, I coauthored several drama plays during my work with English drama class in high school and have performed them with my peers in theatre (Don’t Tell Anybody; Double Identity; Misunderstood; My Father's Girlfriend).

I’m also a member of the orchestra at Cultural Art Club “Čajavec” and have performed in multiple cities in the region and beyond, winning numerous rewards and
accomplishments together with my colleagues in the Club.

I count my participation as the member of the Club at 19th International Büyükçekmece Culture and Art Festival’s folk dances competition as my highest achievement so far.


Pozivamo sve zainteresovane, da nam se jave na fb stranici Holistički pristupi obrazovanju- Holistic approaches to education: porukom, pitanjem, pozivom za gostovanje.

Takođe, to možete uraditi i na mejl- krneta.ljiljana1108@gmail.com